OSG Snefrid Aateigen.jpg

Søk skoleplass

Nytt skoleår er i gang, men vi har fortsatt ledige skoleplasser for elever ved alle trinn. Søk skoleplass til ditt barn i dag!

Generelt opptak til 1. trinn er 1. november året før skolestart.
Neste opptak og opptak til alle andre trinn er 1. mars.
Etter det tar vi inn elever fortløpende så lenge det er ledig skoleplass.

Etter 31. september kan elever starte 1. januar eller vente til neste skoleår. Det kan gjøres unntak, så ikke nøl med å ta kontakt.

Vi tilbyr også SFO for skolens elever.

Pris - Skoleplass:

Barnetrinnet: Kr. 1440,- pr. mnd. 
Ungdomstrinnet: Kr. 1595,- pr. mnd. 
(Herav Kr. 100,- pr. mnd. settes av til trinnreise i 9. eller 10. trinn).

 

Har du flere barn/ungdommer på skolen?
Første barn: Kr. 1440,- / 1595,- pr. mnd. 

Andre barn: Kr. 1080,- / 1196,- pr. mnd. 

Tredje barn Kr. 720,- / 798,- pr. mnd. 
 

Fjerde og påfølgende barn: GRATIS
Elev m/SFO: Skolepris -50%


Det betales for 10 måneder per år.
Dersom du har flere elever på skolen, regnes den eldste eleven som "første barn". Elever med samme folkeregistrerte adresse regnes her som "søsken".

Familier med anstrengt økonomi har mulighet til å søke om redusert betaling. Dette gjøres på eget skjema til rektor.