Øyfrid Sofienlund

Rektor

Søk skoleplass

Nytt skoleår nærmer seg og de fleste trinnene har foreløpig
ledige skoleplasser. Søk skoleplass til ditt barn i dag!

Opptak til 1. trinn er 1. november året før skolestart. Neste opptak og opptak til alle andre trinn er 1. mars. Etter det tar vi inn elever fortløpende så lenge det er ledig skoleplass.

 

Inntaket stenger 31. september. Deretter kan eleven starte 1. januar eller vente til august neste skoleår. 

Unntak gjelder når eleven flytter til nærområdet eller er i svært spesielle situasjoner.

Vi tilbyr også SFO for skolens elever.

Grenland kristne skole | Gulsetveien 81, 3718 Skien | 477 56 60135 49 90 49post@gkskole.no

Kontonr.: 2801 44 01255

Facebook