OSG Anne Lene Ziegler-Olsen.jpg

SKOLERUTEN

Skoleruten er kalenderen som gir deg oversikt over skoleåret, 
kommende fridager, ferier og planleggingsdager med mer. 
Her finner du skoleruten for dette skoleåret og det kommende. 
Spør oss gjerne om skoleplass, søknad og skolegang hos oss!