Kopi av OSG Maria Daland.jpg

Trygt og gøy på SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning for skolens elever i 1.-4. trinn. 

Barna skal være trygge og ha det gøy på SFO. Vi ønsker også å legge til rette for at elevene utvikler vennskap når de er her. 

SFO holder til i store lokaler med eget kjøkken, og lager mat og spiser sammen med elevene hver dag. 

PRIS - SFO

 

Alle priser er Kr. pr. mnd.

 

Full uke: Kr. 2250,-
4 dager: Kr. 1830,-
3 dager: Kr. 1400,-
2 dager: Kr. 1080,-

Vente-SFO

1-2 dager pr. uke: Kr. 200,-.

3-5 dager pr. uke: Kr. 400,-

13:25 - 14:10 (Skoleslutt)

 

Mat på SFO: Kr. 250,-
(Betaling for mat er et tillegg og kan ikke velges bort)

RABATTER

Full SFO-uke gir -50% for elevens skoleplass: Kr. 720,-
Full SFO-uke gir søskenrabatt for barn nr. 2: Rabatt Kr. 200,-

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Når søknaden er innvilget gjelder SFO-plassen til og med 4. trinn.

Oppsigelse av SFO-plass må skje innen 1., med 1 måneds oppsigelsestid. 
Ved oppsigelse etter 1. april, må SFO betales til og med 30. juni.

Har du spørsmål angående Sommer-SFO eller behov for egen tilpasset ordning, tar du gjerne kontakt med SFO-Leder.