Praktisk informasjon

 

 

Geogebra

I matematikkundervisningen bruker elevene geogebra. Dette er et program som elevene må kunne. De er derfor lurt å laste dette programmet ned hjemme. Dette kan gjøres trygt og enkelt fra hjemmesiden til geogebra.

Her er en direkte link:

 

 

 

 

Fri og fravær

Det blir ført fravær for elevene. Det er fint om dere sier i fra så tidlig som mulig om det er sykdom. Send gjerne SMS til kontaktlærer. 

 

Permisjonssøknad 

Kontaktlærer kan gi en dag permisjon. Søkes det om flere dagers permisjon er det rektor som behandler søknaden. Søknaden sendes på skjemaet under, ved alle typer permisjon. Søknader behandles individuelt etter fastlagte kriterier.

 

 

 

 

 

 

Spårkfagene

På skolen tilbyr vi engelsk fordypning og spansk som språkvalg på ungdomsskolen. 

 

 

 

 

Reise til skolen

Det er enkelt å komme seg til skolen med buss. Enten kan man ta M1, og gå av ved Dyreklinikken. Da er det en liten gåtur på ca. 10 minutter ned til skolen. 

 

Klær og verdisaker

Elevene må selv ta ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker de har med deg. Det er lurt å merke eiendelene med navn og adresse/telefonnumme.

 

Spesialundervisning

Spesialundervisning blir gitt etter offentlige regler.

Skolen samarbeider med PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste) i Skien og elevens hjemkommune, helsesøster og andre hjelpeinstanser.

 

Eleven har rett til samme tiltak som i offentlig skole.

 

Sykling

Dette skjer på foreldrenes ansvar.  Skolen oppfordrer til bruk av hjelm. Sykkelen skal låses og stå i ro ved sykkelstativene. Eleven kan ikke sykle i friminuttene. Skolen har ikke ansvar for sykkelen.