Praktisk informasjon

 

 

Fri og fravær

Det blir ført fravær for elevene. Det er fint om dere sier ifra så tidlig som mulig. Send gjerne SMS til kontaktlærer.

 

Permisjonssøknad 

Kontaktlærer kan gi en dag permisjon. Søkes det om flere dagers permisjon er det rektor som behandler søknaden. 

 

Søknaden sendes på skjemaet under, ved alle typer permisjon. Søknader behandles individuelt etter fastlagte kriterier.

 

 

 

 

 

 

Inndeling av skoledagen

 

1. time 8.40 - 9.10

 

2. time 9.10 - 9.40

 

3. time 9.40 - 10.10

 

4. time 10.25 - 10.55

 

5. time 10.55 - 11.25

 

6. time 11.55 - 12.25

 

7. time 12.25 - 12.55

8. time 12.55 - 13.25

9. time 13.40 - 14.10

10. time 14.10 - 14.40 

 

 

Reise til skolen

Det er enkelt å komme seg til skolen med buss. Enten kan man ta M1, og gå av ved Dyreklinikken. Da er det en liten gåtur på ca. 10 minutter ned til skolen. Eller så kan en ta bussen videre til Gulsetsenteret, og gå ned derfra. 

 

Klær og verdisaker

Elevene må selv ta ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker de har med deg. Det er lurt å merke eiendelene med navn og adresse/telefonnumme.

 

Spesialundervisning

Spesialundervisning blir gitt etter offentlige regler. Skolen samarbeider med PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste) i Skien og elevens hjemkommune, helsesøster og andre hjelpeinstanser.

 

Eleven har rett til samme tiltak som i offentlig skole.

 

Sykling

På abefaling fra Trygg Trafikk er det fra og med våren i 4. klasse at elever har lov å sykle til skolen. Det er selvfølgelig opp til den enkelte familie om det skal sykles tidligere enn dette, det skjer på foreldrenes ansvar.  Skolen oppfordrer til bruk av hjelm. Sykkelen skal låses og stå i ro ved sykkelstativene. Eleven kan ikke sykle i friminuttene. Skolen har ikke ansvar for sykkelen.