OSG Terje Stusdal.jpg

Pris og regelement

Bli kjent med regelement og priser for våre skoletilbud. Ta gjerne kontakt med oss, så besvarer vi dine spørsmål. 

Pris - Skoleplass

Barnetrinnet: Kr. 1440,- pr. mnd. 
Ungdomstrinnet: Kr. 1595,- pr. mnd. 
(Kr. 100,- pr. mnd. settes av til trinnreise i 9. eller 10. trinn).

 

Har du flere barn/ungdommer på skolen vår? (Søsken)
Første barn: Kr. 1440,- / 1595,- pr. mnd. 

Andre barn: Kr. 1080,- / 1196,-pr. mnd. 

Tredje barn r. 720,- / 798,-pr. mnd. 
 

Fjerde og påfølgende barn: GRATIS
Elev m/SFO: Skolepris -50%


Det betales for 10 måneder per år.
Dersom du har flere elever på skolen vår,
regnes den eldste eleven som "første barn". 
Elever med samme folkeregistrerte adresse
regnes her som "søsken".

Familier med anstrengt økonomi har mulighet til å søke
om redusert betaling. Dette gjøres på eget skjema til rektor.