Pris og regelement

Bli kjent med regelement og priser for våre skoletilbud. Ta gjerne kontakt med oss, så besvarer vi dine spørsmål. 

Pris - Skoleplass

Barnetrinnet: Kr. 1440,- pr. mnd. 
Ungdomstrinnet: Kr. 1595,- pr. mnd. 
(Kr. 100,- pr. mnd. settes av til trinnreise i 9. eller 10. trinn).

 

Har du flere barn/ungdommer på skolen vår? (Søsken)
Første barn: Kr. 1440,- / 1595,- pr. mnd. 

Andre barn: Kr. 1080,- / 1196,-pr. mnd. 

Tredje barn r. 720,- / 798,-pr. mnd. 
 

Fjerde og påfølgende barn: GRATIS
Elev m/SFO: Skolepris -50%


Det betales for 10 måneder per år.
Dersom du har flere elever på skolen vår,
regnes den eldste eleven som "første barn". 
Elever med samme folkeregistrerte adresse
regnes her som "søsken".

Familier med anstrengt økonomi har mulighet til å søke
om redusert betaling. Dette gjøres på eget skjema til rektor. 

Pris - Skole fritidsordningen SFO
 

Antall dager:

Priser:  5 dager i uken           2250kr

           4 dager i uken           1830kr

           3 dager i uken           1400kr

           2 dager i uken           1080kr

Kost penger                           220kr

Enkeltdag, før og eller etter skoletid: kr. 200,-

Hel enkelt dag (skolen stengt): kr 250,-

5 dagers uke gis søskenmoderasjon på kr. 200,- for barn nummer to.

For 5-dagers plass vil prisen være kr 2250,- og halv pris på skoleplassen. (kr 695,-). 

Ved 2, 3 eller 4 dager per uke: ordinær elevbetaling.

Sies plassen opp etter 1.april, må det betales frem til 30.06.