Helsesøster

 

Med jevne mellomrom.

 

TPO - gruppemøtene. (Tverfaglig team) vaksinerer og kontroller.

 

Har eget kontor på skolen.

 

7. - jenter, kontroll i 2. klasse.