OSG Snefrid Aateigen.jpg

Om skolen

Grenland kristne skole ønsker å være en god skole preget av et kristent grunnsyn, stor faglig kvalitet, kreativitet og glede. Vi vil gi elevene en god og trygg skolegang hvor de blir sett, og utfordre dem i undervisningen ut fra hver enkeltes faglige nivå og evner. Skolen legger stor vekt på nivådelte lekseplaner og tilpassede oppgaver i skolehverdagen. Grenland kristne skole vil ha hjerte for alle og øye for den enkelte!

Skolen åpnet første gang høsten 2011 og har siden da vokst gradvis inn i de romslige lokalene og miljøet på Stømdal og Gulset. Vi holder til i tidligere skolebygninger og har flotte uteområder.