FAU

Arbeidet som gjøres av FAU er viktig for elevene! Her jobbes det med å skape godt samhold mellom hjem og skole. Det er også viktig å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. I tillegg tar FAU seg av å organisere en del praktisk arbeid og dugnader ved skolen.

Pål Haugerød er valgt leder for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og tar gjerne i mot foreldres/foresattes henvendelser.