Eiermenighetene

Tabernaklet logo.png

Tabernaklet

troens liv logo.png

Troens liv

gkSENTER logo.png

Grenland kristne senter

Grenland kristne skole eies av disse tre menighetene. 
Skolen er åpen for alle barn og ungdommer, uavhengig av tro og tilhørighet.

Menighetene er representert i skolens eierstyre som ledes av Knut Janøy.