OSG Snefrid Aateigen.jpg

Hvorfor velge kristen skole?

“Jeg brenner for kristne skoler, for at alle skal ha muligheten til å velge det”, forteller rektor Snefrid.

Skien, september 2021

Snefrid Straume Aateigen (50) er bosatt i Kristiansand i et stort, gammelt hus fra slutten av 1700-tallet. Der bor også hennes ektemann, ett av deres tre barn, og hunden Pelle. Hun har jobbet for Oasen skole siden 2002, etter noen år i kommunal skole. I dag er Snefrid rektor for en av Oasen-skolene, men for tiden fungerer hun som midlertidig rektor ved Grenland kristne skole i Skien. 

 

Snefrid deler gladelig fra sin erfaring etter snart 30 år i skoleverket, hvor flere av årene har vært som rektor. Hun understreker at det er mye bra skole i den offentlige skolen, “men jeg tror at barn og familier trenger skoler som har samme verdigrunnlag som det de står for hjemme. Likevel, uansett om vi deler de samme verdiene eller ikke, ønsker vi å gi elevene en god og trygg skolegang hvor de blir sett, og utfordre dem i undervisningen ut fra hver enkeltes faglige nivå og evner”. Skolen legger stor vekt på nivådelte lekseplaner og tilpassede oppgaver i skolehverdagen. Grenland kristne skole vil ha hjerte for alle og øye for den enkelte. 

"Sammen bygger vi
barn og ungdom
for livet"

 

Skolen på Gulset har vært i drift i 10 år i 2021, og vår nye rektor påpeker at mye bra er gjort! Snefrid ønsker sammen med personalet sitt å fortsette det gode samarbeidet med foreldre, skape trygghet og trivsel, og opprettholde struktur og orden i skolehverdagen. Sammen med elevene jobber lærerne aktivt med å lære elevene å ha respekt for andre og det skal være tett oppfølging av den enkelte elev. Dette er verdier som settes høyt, fordi det skaper et godt læringsmiljø og elever som trives! 


“Jeg brenner for kristne skoler, for at alle skal ha muligheten til å velge det”, forteller rektor Snefrid. “Det aller viktigste er at elevene vet at de er elsket av Gud, og at skolens ansatte viser dem dette.” Som kristen skole får elevene kjennskap til hvem Gud sier at vi er, slik det står beskrevet i Bibelen, og hva dette kan bety for oss i dagliglivet. “Vi støtter kristne familier, deres oppdragelse og hva foreldrene ønsker for sine barn, ved å gi dem dette skoletilbudet. Sammen bygger vi barn og ungdom for livet. Elevene skal gå ut i livet og være medmennesker med gode verdier”.