Øyfrid Sofienlund

Rektor

Administrasjonen

Terje Stusdal

Kontormedarbeider

Hild Mari Vestbøstad

Inspektør

Barnetrinnets kontaktlærere

Anne Marie Bråthen

1. trinn

Live Thorstensen

2. trinn

Åse Kristin Stusdal

3. trinn

Marthe Reidarsen

4. & 5. trinn

Hild Mari Vestbøstad

6. trinn

Laila Kinnerud

7. trinn

Ungdomstrinnets kontaktlærere

Susanna Kristoffersen

8. trinn

Elén Wikstøl-Stornes

9. trinn

Judith Elisabeth Omland

10. trinn

Resten av personalet vårt

Anne Lene Ziegler-Olsen

Spesialpedagog Koordinator

Malin T. Grindbakken

Spesialpedagog

Mario Enrique Vasquez

Faglærer

Ann Helen Pedersen

Spesialpedagog

Karine O. Stokkstad

Faglærer

Lise Marie Haugerød

Faglærer

SFO

Signe Emilie Sunde

Spesialpedagog

Sarah Bergsmark Ørnevik

Faglærer

Mia Minnesjord

Miljøterapaut

Bjørg Amundsen

Assistent

Matheus Cruz

Faglærer
SFO

Henrik Thorstensen

SFO

Wenche Nilsen

Assistent

Hanne Mathilde Ødegård-Røste 

Assistent

SFO

Ellen Kreander

Faglærer

Elisa Fernandez

Faglærer

Synnøve Bekkavik

Renholder

Maria Daland

SFO Leder

Marianne Andreassen

Spesialpedagog

Andreas Malmgren-Johannessen

Assistent

Stine G. Borgen

Assistent

SFO

Tone Øhrbom Pedersen

Spesialpedagog

Hilde R. Myrvold

Assistent

Mariann Brubakken

Assistent

SFO

Kåre Bekkavik

Renholder

Grenland kristne skole | Gulsetveien 81, 3718 Skien | 477 56 60135 49 90 49post@gkskole.no

Kontonr.: 2801 44 01255

Facebook